top of page

İl Nüfusları Nasıl Değişti?

Updated: Oct 12, 2021

İl nüfuslarını tek başına incelemek bir fikir oluşturmak için yeterli değildir. Akabinde mutlaka nüfus yoğunluğuna ve dağılımına da bakmak gerekir.Nüfus yoğunluklarına bakıldığında İç Ege ve İç Anadolu ile Orta Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan yay dikkat çekicidir.

Recent Posts

See All
bottom of page