top of page

Coğrafi Veriden Bilgiye – Konumun Gücü

Updated: Aug 9, 2022

Dünyamız, yaptığımız fiziki ve beşerî ilişkiler sonucu dolaylı veya dolaysız olarak oluşturduğumuz en büyük veri kaynağımız. Üretilen verinin hemen hemen tamamında coğrafi veri bulunuyor. Ne var ki, bu zengin coğrafi veri kaynaklarından yeterince faydalanılmıyor.


Coğrafi verinin, yani koordinatı ya da adresi olan veri ile koordinat ile eşleşmiş sözel verinin depolanması, paylaşılması ile haritada gösterimi ve analizi Coğrafi Bilgi Sistemleri ile sağlanır. CBS alanındaki her ilerleme coğrafi veriden daha çok faydalanmamamıza imkân sağlar.


Coğrafi veri ve yazılımlarının en yaygın kullanımı belediye ve kamu kuruluşları olsa da son yıllarda özel şirketlerin ilgisi ve ihtiyacı dikkat çekmektedir. Farklı ülke stratejileri oluşturma, network optimizasyonu kurma, hizmet alanı/ticaret alan belirleme, doğru lokasyon seçimi, müşteri profili tespiti, rotalama, lokasyon bazlı pazarlama gibi belli başlı coğrafi veriye dayalı analizler yatırım kararları verilirken olmazsa olmaz analiz ve araştırmalar arasında yer almaktadır.


Lokasyon bazlı görselleştirme, coğrafi verinin en anlaşılır şekilde ifade edilmesini destekleyen yöntemlerden biridir. Tematik haritalar söz konusu konu ile ilgili özet bir bilgi sunar. Lejantın doğru ayarlanması ile birlikte dikkat çekilecek ya da vurgulanması gereken konuyu gözler önüne sererek beş dakika içinde çıkarımlarda bulunmanızı sağlar.


Örneğin aşağıdaki harita 2021 Türkiye il nüfusunu göstermek üzere hazırlanmıştır.


Haritadaki renkler koyudan açığa doğru geçtikçe nüfusun azaldığını ifade etmekte. Bir bakışta, nüfusun yüksek olduğu iller ile en düşük iller takip edilebilmektedir.


 

Bu harita ise 2021 verilerine göre 4-19 yaş nüfusunun illere göre dağılımını göstermektedir.

Türkiye’ye yatırım konularının konuşulduğu her ortamda genç nüfustan mutlaka bahsedilir. Bu haritada genç nüfusun dağılımı il bazında gösterilmiştir. Dağılımın keskinliği eminiz tüm okuyucuların dikkatini çekmiştir.


Coğrafi veriler, demografik verilerden, sosyo-ekonomik statüye, gelir ve harcamadan harcamanın kırılımına, rekabet noktalarından arazi kullanımına kadar çeşitlilik göstermektedir.


Diğer tüm veri kaynaklarından faydalanırken olduğu gibi coğrafi verilerden faydalanmanın temel esası stratejiye/analize başlarken sorulan sorunun ya da ortaya konan sorunun kendisidir.


İşin özü, verinin kendisi değil ondan nasıl faydalandığımızdır.


Comments


bottom of page