top of page

Doğru Lokasyon Seçiminde Demografik ve Sosyo-ekonomik Veriler Nasıl Kullanılır?

Updated: Jan 28, 2022

Lokasyon Bazlı Analizler , Coğrafi Veriler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri son yıllarda çok popüler olsa da nasıl değer üretileceği konusunda alınacak yol var.


Coğrafi veri kullanarak yapılan lokasyon bazlı analizler perakendeden, gayrimenkule; bankacılık ve sigortadan lojistiğe; FMCG sektöründen akıllı şehirlere kadar çok çeşitli ve kapsayıcı bir alanda fayda üretmektedir.


Birbirinden farklı sektörlerin ortak noktası coğrafyanın potansiyeli ile o coğrafyada yaşayan/bulunan insan profilidir. Yatırımınız için seçtiğiniz konumun; ürün ya da hizmetinize, belirlediğiniz fiyat seviyesinde talep oluşturacak kişilerin yoğunlaştığı nitelikte olması sürdürülebilir karlı bir iş için gereklidir.


Yapılacak analizin makro düzeyden başlaması uzun dönem planlama yaparsanız potansiyel ve risklerinizi ortaya koymada destek olur. Yatırımın niteliği ve büyüklüğüne göre etki alanına girecek bölge, yapılacağı il, ilçe ve sonrasında taşınmazın hizmet alanı belirlenerek coğrafi verilere dayalı istatistikleri çıkarılır.


Bu haritada Bodrum ilçesi ile ilgili temel veriler sunulmuştur. Topografik özelliklerinden dolayı sahil şeridi boyunca gelişimi, ticari yoğunlaşma ve yerleşik nüfusun sosyo-ekonomik seviyesi görselleştirilmiştir.


Yatırımınızın ya da hizmetinizin ulaşabileceği erişim alanında (catchment area/trade area) sunduğunuz ürün yada hizmete yüksek talep olması "Doğru Müşteri Profili" nin belirlenmesi ve bulunması ile mümkündür. Pazarın büyüklüğü, rakiplerinizin analizi diğer olmazsa olmaz analizlerdir.


Peki, nereden başlanmalı?

Hizmet alanını yürüme, araç ya da motor mesafesi olarak GIS yazılımları ile çıkarmak artık çok kolay. Alan belirlendikten sonra bu alanda kaç kişinin yaşadığı, gündüz nüfusu- mobil hareketliliği, yaş grupları, eğitim seviyeleri gibi demografik veriler ile sosyo-ekonomik seviyesi, ortalama gelir ve harcama gibi kilit verilerin hesaplanması ise doğru coğrafi veri ile mümkün.


Beyaz yaka işinizi bırakıp bir sahil kasabasında cafe açmak için bile aşağıdaki sıralamada analizlerinizi yapmanız, 1'den yüksek ROI elde etmeniz için gereklidir.


İpucu #1 - Müşteri Profiliniz belli mi?


Satacağınız ürün ya da hizmetin kimler tarafından yoğun olarak talep edildiğini bilerek işe başlamak önemlidir.

  • 25-50 yaş arası, kadın, üniversite mezunu ya da

  • 0-2 yaş grubu yoğun, hane halkı büyüklüğü 4,5'in üzerinde olan mahalleler gibi..


İpucu #2 - Doğru Lokasyonda mısınız?


Lokasyonu sürdürülebilir ve karlı bir işletmeye olanak verecek şekilde seçmelisiniz. Bu altın oranı sağlamanın yolu, kabaca belirlediğiniz müşteri profilinize yakın olan erişilebilirliği yüksek ve/fakat rekabeti düşük lokasyondur.


"Hizmet alanınız ile ilgili coğrafi verileri, satış noktası performans verileri ile birlikte analiz ederseniz başarı ve başarısızlık kriterlerinizi oluşturabilirsiniz. Gelecek stratejileriniz ve tahminleme modelleriniz için en verimli yöntemlerden biri budur." – Çiğdem Aksoy

İpucu #3 - Toplam Pazarı ve Pazar Payınızı Hesapladınız mı?


Seçtiğiniz lokasyon her ne kadar yukarıdaki basamaklardan geçse de toplam pazar yok ise alternatif lokasyonlar için yelken açmak gerekir. Toplam pazar, yerleşik ve çalışan nüfus ile mobil hareketliliğin sağladığı ek pazarlar olarak değerlendirilmelidir. Rekabet analizi boş pazarların tespiti için kritiktir.

Unutmayın! Riskli pazarlar ancak pazarlama giderlerinizin artmasına neden olur.


'Müslüman Mahallesinde Salyangoz Satılmaz'


Geoinsight olarak coğrafi veri ve bilgi sistemleri ile lokasyona dayalı "Seçim Mimarisi" oluşturuyoruz. Kafayı kaldırıp bu yatırımcılar neyi göremiyor diye düşünüp farklı veri kaynakları arasında ilişki kurarız. Müşterilerinizi anlayıp/tanıyıp onların hayatını kolaylaştırmanın ötesinde bir sonraki adımdaki beklentilerini tahmin etmeye çalışırız.

Biz be sebeple GEO-INSIGHT ız, mekansal zekayız.


Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page